FAALİYETLER
DERNEK HAKKINDA
DUYURULAR
ÖNEMLİ LİNKLER
Sosyal Güvenlik Özürlü Maaşı
Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan bir gelir veya aylık hakkından faydalanamayan ve 1600 gösterge rakamının Devlet Memurlarının aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından bulunacak tutardan daha az aylık ortalama gelire sahip  olan, Türk vatandaşları özürlü maaşından yararlanırlar.
   *  65 yaşını doldurmuş başkasının yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremeyecek şekilde özürlü(Özür derecesi %70 ve üzeri)olanlar,
   *  18 yaşından büyük Özürlüler ve 
      Kanunen bakmakla yükümlü olduğu 18 yaşını tamamlamamış Özürlü yakını bulunan muhtaç kişiler özürlü maaşından, bulundukları yerdeki defterdarlık veya mal müdürlüğüne başvurarak yararlanabilirler.
Ödemeler hak sahiplerinin kendilerine, vekillerine, vasilerine,kayyumlarına ya da velilerine ödenir.TC Kimlik numarası yazılı geçerli bir kimlikle herhangi bir PTT Merkezinden alınabilir.
     Eylül 2008 döneminden itibaren hak sahiplerinin izdiham yaşamadan aylıklarını alabilmek için;
 
DOĞUM YILININ SON RAKAMLARINA GÖRE
 
SON RAKAMI  … OLANLAR HER DÖNEMİN
           0 ve 5 / 5.günü
           1 ve 6 / 6. günü
           2 ve 7 / 7. günü
           3 ve 8 / 8. günü
           4 ve 9 / 9. günü
 
Şeklinde ödeme takvimi hazırlanmış olup, bu ödeme günlerinin resmi tatile denk gelmesi durumunda tatili izleyen mesai günü ödeme yapılacaktır.
      Aylık almakta olanlar veya aylık sahiplerinin eş, kardeş, anne, baba, vasi, kayyum veya vekilleri aylıklarım kesilmesini gerektiren hallerin vukuunda, bu durumlarını üç ay içinde bildirmezler ise durumun gerçekleştiği tarihten itibaren geriye dönük %50 fazlası ile ilgisi veya varislerinden tahsil edilmektedir.
       17 Nisan 2008 tarihinden önce yersiz ödeme yapılmış ve geri alınması gerektiren aylıklar ile bunlardan doğan cezalar silinmiştir.İlgililer hakkında “herhangi bir idari ve icrai takibat yapılmayacaktır.Bu tarihten sonraki yersiz ödemeler %50 faiziyle geri ödenmektedir.
İLGİLİ MEVZUAT
    1. 2022   Sayılı 65 Yaşını Doldurmuş  Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 
    2. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk  Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik(01.08.2008 düzenlemesi)
HAKLARIMIZ
SAĞLIK
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon
:
+90 372 315 11 00
Fax
:
+90 372 315 11 01
E-Posta
:
federegli@hotmail.com
Adres
:
Kırmacı Mahallesi Hasan Canver Sokak N0:36 67300 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Copyright © 2023 - Kdz.Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği. Her Hakkı Saklıdır.