FAALİYETLER
DERNEK HAKKINDA
DUYURULAR
ÖNEMLİ LİNKLER
Özürlü Sağlık Kurulu Raporu Nedir?
Bireylerin özür ve sağlık durumunu, yararlanabileceği sosyal hakları ve çalıştırılamayacağı iş alanlarını belirten belgedir.
     Yetkilendirilmiş hastanelerde oluşturulan “özürlü sağlık kurulu” tarafından verilir.
     Yararlanacağı tüm haklar aynı raporun arka sayfasındaki  bölüme yazılır. Her hak için ayrı rapor alınmaz.
     Verilen rapor her hak için ayrı ayrı çoğaltılıp onaylanarak bireye verilir.
     Bireyin özür durumuna göre sürekli veya süreli olarak verilir. Süreli raporların süresi dolmadan yenisi verilmez.
     Birey gerektiğinde verilen rapora itiraz edebilir. Bunun için İl Sağlık Müdürlüğü’ne dilekçeyle başvurmak gerekir.
 
 
Yönetmelikte geçen Raporla İlgili bazı tanımlar:

Ağır Özürlü; Özür grubuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı %50nin üzerinde olduğu tespit edilen özürlülerden; beslenme,giyinme yıkanma ve tuvalet ihtiyacını giderme gibi öz bakım becerilerini yerine getirmede, kendi başına hareket etmede veya iletişim kurmada zorluk ya da yoksunluk yaşadığına ve bu becerileri başkalarının yardımı olmaksızın gerçekleştiremeyeceğine tıbbi olarak karar verilen kişilerdir.

Balthazard Formülü; Tüm vücut fonksiyon kaybı hesabına birden fazla özrü olanlar için kullanılan hesaplama şeklidir.

Özürlülük ölçütü;  Uluslararası temel ölçütler esas alınarak hazırlanan, özür durumuna göre tüm vücut fonksiyon kaybı yüzdesidir.

Sınıflandırma; Önemli bir sağlık öğesi olarak insan vücudunun fonksiyonu ve yetersizliğini tanımı konusunda ortak ve standart bir dil ve çerçeve geliştirme çalışmasıdır.

Raporun alınışı; Özürlü sağlık kurulu raporu alabilmek için, özürlülerin kamu kurum ve kuruluşlarından (Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri, Defterdarlık, Türkiye İş Kurumu) alacakları resmi yazılar ile ya da doğrudan raporu verecek olan hastanenin Baştabipliği’ne müracaat etmeleri gerekir.

Raporun üzerinde bulunması gerekenler; 
Özürlünün adı soyadı
7 yaşından itibaren fotoğraf
Özürlü ibaresi
Özürlü derecesi
Özür grubu
Konusunda uzman doktorların imzası
Raporun veriliş amacı
Raporlar sürekli ise raporun geçerlilik süresi
Rapora itiraz; Özürlü sağlık kurulu raporuna; özürlü, velisi veya vasisi veyahut raporun isteyen kurum tarafında itiraz edilebilir. İlgililer itiraz dilekçesi ve ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte, bulunduğu ilin sağlık müdürlüğüne başvurulur. İl Sağlık Müdürlüğü’nce, rapor alacak kişi en yakın farklı bir rapor vermeye yetkili bir hastaneye gönderilir. İtiraz edilen rapor ile itiraz üzerine verilen rapordaki kararlar aynı yönde ise rapor kesinleşir. Raporların farklı olması durumunda, kişinin ikamet ettiği yere en yakın bir hakem hastaneye, kişi yeniden muayene edilmesi ve rapor tanzim edilmesi amacıyla yine il sağlık müdürlüğü kanalıyla gönderilir. Hakem hastanenin özürlü sağlık kurulunca verilen karar kesindir.
İLGİLİ MEVZUAT
 1. 5378 Sayılı Özürlüler Yasasının 5nci maddesi gereğince çıkarılan ; ” Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırılması ve Özürlülere Verilecek Sağlık kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik”
HAKLARIMIZ
SAĞLIK
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon
:
+90 372 315 11 00
Fax
:
+90 372 315 11 01
E-Posta
:
federegli@hotmail.com
Adres
:
Kırmacı Mahallesi Hasan Canver Sokak N0:36 67300 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Copyright © 2024 - Kdz.Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği. Her Hakkı Saklıdır.