FAALİYETLER
DERNEK HAKKINDA
DUYURULAR
ÖNEMLİ LİNKLER
Özel Eğitim
Çeşitli nedenlerle, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri  açısından akranlarından beklenilen düzeyden anlamlı farklılık gösteren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri ile onların özür ve özelliklerine uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir.(573/md:a-b)
   *   573 Sayılı Özel Eğitim Kanununun 7. maddesi; “Tanısı konulmuş özel eğitim gerektiren çocuklar için OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ (37-72 ay arası çocukları kapsar ) ZORUNLUDUR.
   *  Temel Eğitim Kanununun  22. maddesi;  ilköğretim 6-14  yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar, İlköğretim,  kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.
   *  İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 2. maddesi; İlköğretim,ilköğrenim kurumlarında verilir;öğrenim çağında bulunan kız ve erkek çocuklar için mecburi.Devlet okullarında parasızdır.
   *  İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 3.maddesi; Mecburi ilköğretim çağı, 6-14 yaş grubundaki çocukları kapsar. Bu çağ çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda başlar,14 yaşını bitirip 15 yaşına girdiği yılın, öğretim yılı sonunda biter.
   *  MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 8. maddesi; Zorunlu eğitim çağına gelen, özel eğitim gerektiren veya tanısı konulmamış ve yerleştirme kararı alınmamış her bireyin, başvurduğuokul öncesi eğitim kurumlarına ve ilköğretim okullarına kaydı yapılır.
   *  573 Sayılı Özel Eğitim Kanununun 24.maddesi; Resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okulları ile yaygın eğitim kurumları; kendi çevrelerindeki özel eğitim gerektiren bireylere özel eğitim hizmetleri sağlamakla yükümlüdürler.
   *  Zorunlu öğrenim çağındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için gündüzlü okul ve kurumlara kayıtta tuvalet eğitimi kazanmış olmak şartı aranmaz.
   *  Özel Eğitim, erken çocukluktan (0-36 ay arası)itibaren; Evde, Kaynaştırma kapsamında okulöncesi ve ilköğretim kurumlarında,Özel eğitim okullarında,Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde bireye ve ailesine verilir.
   *  İlköğretim programını tamamlayan öğrenciler; Kaynaştırma uygulamaları yoluyla akranları ile birlikte genel ve meslek liseleri ile iş okullarından yararlanabilirler.Ortaöğretimlerini tamamlayan özel eğitime ihtiyacı olan bireyler; Rehberlik araştırma merkezleri,rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu veya rehberlik ve psikolojik danışma servisi tarafından yüksek öğretime yönlendirilirler.
   *  Zorunlu eğitim dönemini geride bırakmış bireyler; İş eğitim merkezleri ve yaygın eğitim hizmetlerinden yararlanabilirler. 
   *  Üstün yetenekli öğrenciler de özel eğitim kapsamında değerlendirilir ve bilim sanat merkezlerinden yararlanırlar.
   *  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı olarak açılmış özel eğitim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve özel eğitim okullarına başvurarak ta özel eğitim programlarından yararlanabilirler.
   *  3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Ek-3ncü maddesi gereğince, Rehberlik Araştırma Merkezinden yönlendirme raporu alarak özel kurumlara gitmeniz durumunda “eğitim yardımı” alınabilir.
   *  “Özürlü Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Gideri”  olarak verilen bu yardım;Katma değer vergisi hariç olmak üzere 1.01.2010 tarihi itibarıyla;Bireysel eğitim için aylık 311 TL .Grup eğitimi için ;89 TL.tir.Bu rakamı aşan giderler ilgililer tarafından karşılanır.Bu rakam Maliye Bakanlığı tarafından her yıl yeniden düzenlenmektedir.
 
İLGİLİ MEVZUAT
* 3797 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (Ek md-3)
* 1739 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Temel Kanunu 
* 222 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Eğitim Kanunu 
* 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
* 5580 Sayılı Özel Eğitim Kurumları Kanunu
* Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
* Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
* Milli Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği
* Milli Eğitim Bakanlığı Özel, Özel Eğitim Kursları Yönetmeliği
* Milli Eğitim Bakanlığı Özel  Eğitim Gerektiren Bireyler İçin Evde Eğitim  Hizmetleri Yönergesi 
* Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi
* Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün  2002/89 Sayılı Genelgesi
* Maliye Bakanlığı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Özürlü Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Giderlerine İlişkin )(Sıra No:3)
HAKLARIMIZ
SAĞLIK
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon
:
+90 372 315 11 00
Fax
:
+90 372 315 11 01
E-Posta
:
federegli@hotmail.com
Adres
:
Kırmacı Mahallesi Hasan Canver Sokak N0:36 67300 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Copyright © 2024 - Kdz.Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği. Her Hakkı Saklıdır.