FAALİYETLER
DERNEK HAKKINDA
DUYURULAR
ÖNEMLİ LİNKLER
Koruma ve Bakım
Çocuğun /özürlü bireyin bakımından sorumlu olan kimselerin ( ana,baba) olmayışı,ölümü,ekonomik olarak bakamayacak durumda olması, çocuğu/özürlü bireyi ihmal ve istismar ederek zarar vermesi gibi herhangi bir nedenle görevini yerine getirememesi halinde, çocuğun beden, ruh ve ahlak gelişiminin yada can güvenliğinin tehlikeye girmesi demektir.
  
  Bu durumdaki çocuk/ hangi yaşta olursa olsun özürlü birey Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından koruma altına alınır. Durumuna uygun resmi ve özel bir kuruluşa veya koruyucu aileye yerleştirilir.  
      
   Bakıma muhtaç olmak ne demek?
  “Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakımı Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine ilişkin Yönetmelik” çerçevesinde; Günlük hayatın alışılmış, tekrar eden gereklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle hayatını başkasının yardımı ve bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede düşkün olan kişidir. Bu kişiler özürlü sağlık kurulu raporuyla ağır özürlü sağlık kurulu raporu almaları durumunda bakım hizmetinden /yardımından yararlanırlar.

Koruma ve bakım hizmetinden yararlanmak için; Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerine;
  * Bakıma muhtaç özürlünün kendisi,
  * Ailesi  veya yasal temsilcisi başvurabilir.
  * Mülki amirler, sağlık kuruluşları, köy muhtarları, genel koltuk kuvvetleri ve belediye  zabıta memurları, çevrelerinde bulunan bakıma muhtaç özürlüleri bakım hizmetlerinden yararlandırılması amacıyla il/ilçe müdürlüklerine bildirebilirler. Ayrıca, diğer kamu kurum ve kuruluşları, vatandaşlar da bildirimde  bulunabilirler.

Koruma ve bakım hizmetine gereksinimi olan bireyler hangi hizmetlerden yararlanırlar?
 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı ;  
 *  Resmi bakım ve rehabilitasyon merkezlerinden, 
 *  Genel Müdürlüğün izni ile açılan diğer resmi kurum ve kuruluşlara ait merkezlerden,
 *  Gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait özel bakım merkezlerinden veya 
 *  Bakıma muhtaç özürlünün ikametgahın da verilen bakım hizmetinden yararlanır. 
       Bu  hizmet özürlünün beden temizliği, yaşadığı mekanın temizliği, bakımı, çamaşırların yıkanması vb. hizmetler ile ailenin ve özürlünün durumu kabullenmesi , sosyal yaşama uyumu vb. psiko-sosyal destek çalışmalarını kapsar.
       Bakıma muhtaç özürlünün veya vasisinin resmi veya özel bakım merkezinden bakım hizmeti almayı istememesi ve bakımını üstlenecek akrabası da bulunamaması halinde; vasisinin bakım hizmetini vermeyi talep etmesi ve bakım hizmetleri değerlendirme heyetinin uygun görmesi şartıyla, vasi ile ilgili Yönetmelikteki esaslar dahilinde akraba kabul edilerek bakıma muhtaç özürlüye bakım hizmeti verebilir ve bu hizmet karşılığında bakım ücreti alabilir.
   * Yatılı bakım merkezlerinden, günde yirmi dört saat süreyle bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için iki aylık net asgari ücret tutarında,
   * Gündüzlü bakım merkezlerinden,günde sekiz saat süreyle tam gün bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında,
   * Gündüzlü bakım merkezlerinden,günde dört saat süreyle yarım gün bakım hizmeti alan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücretin yarısı tutarında,
   * Gündüzlü veya yatılı bakım merkezlerinde istihdam edilen bakıcı personel tarafından bakıma muhtaç özürlünün ikametgahında günde üç saat süreyle hizmet alan bakıma muhtaç özürlüler için bakım merkezine bir aylık net asgari ücret tutarında,
   *  Akrabaları tarafından günde yirmi dört saat süreyle bakılan bakıma muhtaç özürlüler için bir aylık net asgari ücret tutarında,bakım ücreti Sosyal Hizmetler  ve Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından aylık olarak ödenir.

İLGİLİ MEVZUAT
1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Md..366)
2. 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu (Md.4(I)-9 (b-d)-21-31-Ek.7)
3. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu (Md.3a(1)-5(c)
4. 23.10.2007 Tarihinde resmi gazetede yayımlanan Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti ve Bakım Hizmeti Yönetmeliği
HAKLARIMIZ
SAĞLIK
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon
:
+90 372 315 11 00
Fax
:
+90 372 315 11 01
E-Posta
:
federegli@hotmail.com
Adres
:
Kırmacı Mahallesi Hasan Canver Sokak N0:36 67300 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Copyright © 2023 - Kdz.Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği. Her Hakkı Saklıdır.