FAALİYETLER
DERNEK HAKKINDA
DUYURULAR
ÖNEMLİ LİNKLER
Kamu Sektöründe İstihtam
Bedensel, duygusal ve sosyal yeteneklerindeki özürleri nedeniyle çalışma gücünün en az %40’ından yoksun olan Türk vatandaşlarının;
  * Özürlü sağlık kurulu raporuna sahip olmaları
     Taksirli suçlar ile kısa süre hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıdaki sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçundan dolayı hükümlü bulunmamaları,
   * Türkiye İş Kurumunun merkez ve taşra teşkilatı ünitelerinden birine özürlü olarak kayıt olmaları kaydıyla işçi ve memur statüsünde istihdam olanağı vardır.
İşçi statüsünde istihdam; “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak  İstihdam   Edilecek Özürlü ve Eski Hükümlülere Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” çerçevesinde;
   * Orta öğrenim ve üssü eğitim kurumlarından mezun olanlar ÖSYM tarafından yapılan  merkezi sınava girerek,
 İlköğretim mezunu ve altı eğitim düzeyimde olanlar noter huzurunda çekilen kur’aya katılarak  iş talebinde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının  talep ettikleri işle ilgili sözlü sınava/mülakatakatılma hakkı kazanırlar.  
   * Ruhsal ve zihinsel özürlüler de istemeleri halinde eğitim durumlarına bakılmaksızın kur’a çekimlerine gönderilebilir.
    * Kamu Kurum ve Kuruluşlarının talebi halinde merkezi sınav kapsamında olup da merkezi sınava giren  veya girmeyenlerde eğitim düzeyi dışındaki talep koşullarını taşımaları halinde kur’aya tabii iş gücü talebine müracaat edebilirler. Sözlü sınav/mülakatı  geçen bireylerin isimleri Türkiye İş Kurumuna bildirilir ve atamaları yapılır.
   * ÖSYM sınav sonuçlarına sonuçların adaya bildirildiği tarihten itibaren 7 gün içinde ÖSYM’ye,
   * Sözlü sınav/mülakat sonuçları ilan edildiği tarihten itibaren 7 gün içinde sınavı yapan kurum ve kuruluşa başvurarak itiraz edebilir. Merkezi sınavda ve kurum ve kuruluşça yapılan sözlü sınavlarda özür grupları dikkate alınarak refakatçı görevlendirilir.
   * Merkezi sınav sonuçları bir sonraki sınava kadar geçerlidir.
     Memur statüsünde istihdam; “Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma Sınavları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde, kamu kurumunun açtığı yazılı sınava girmeleri ve kazanmaları şarttır. Özürlülerin memuriyete girişlerinde yaş sınırı kaldırılmıştır. Bu sınav istihdam edilecek özürlüler için özürlü kadrosu açığı bulunduğu sürece her yılın Nisan-Mayıs, Temmuz-Ağustos, Ekim-Kasım dönemlerinden bir veya bir kaçında kurumsal bazda yapılmaktadır.
    Sınav sonuçları ilgili kurum tarafından 30 gün içinde ilan edilir ve sonuçlar ilgililere yazı ile bildirilir. Duyurusu yapılan kadrolara başarı sırasına göre ataması yapılacakların en geç 15 gün içinde kurumca istenilen belgelerle birlikte kuruma müracaat etmeleri gerekir. Ancak, söz konusu süre sonunda müracaatta bulunmayanların yerine,15 gün içinde diğer adayların başarı sırasına göre ilgili oldukları kadrolara müracaatta bulunmaları istenir.
   Sınava katılanlar sınav sonuçlarına yazılı olarak sınav itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren 7 gün içinde bir dilekçe ile sınavı açan kuruma yapılır. Bu itirazlar en geç 15 gün içinde incelenir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.
HAKLARIMIZ
SAĞLIK
İLETİŞİM BİLGİLERİMİZ
Telefon
:
+90 372 315 11 00
Fax
:
+90 372 315 11 01
E-Posta
:
federegli@hotmail.com
Adres
:
Kırmacı Mahallesi Hasan Canver Sokak N0:36 67300 Kdz.Ereğli / ZONGULDAK
Copyright © 2023 - Kdz.Ereğli Fiziksel Engelliler Derneği. Her Hakkı Saklıdır.